HEGRA

- et historisk samarbeid
som virkelig betyr noe

Hegra er et samarbeidsprosjekt mellom Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft. Hovedmålsettingen er å elektrifisere ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn. Dette tiltaket alene redusere utslipp av CO2 med hele 800 000 tonn hvert eneste år.

Med dette vil Hegra bli en sentral bidragsyter for at Norge skal nå sine miljøforpliktelser. Gjennom Paris-avtalen er vi nemlig forpliktet til vesentlige kutt i utslipp av klimagasser. Og vi har dårlig tid. Innen 2030 skal vi redusere utslippet med 50 % i forhold til nivået vi hadde i 1990.

Landbruk og skipsfart er blant de sektorer som må kutte mest på kortest tid. Det er her Hegra kommer inn.


Grønn ammoniakk kan bidra til å gjøre verdens matproduksjon grønnere.

Agricultural machinery, Wheel, Tire, Vehicle, Sky, Harvester, Cloud, Tractor, Plant

Ammoniakk fra Herøya benyttes i dag hovedsakelig til videre produksjon av gjødsel som distribueres verden over. Når elektrolysefabrikken er ferdigstilt vil derfor alt ligge klart for produksjon av grønn nitrogengjødsel i Yaras fabrikker på Herøya som er fullintegrert med ammoniakkfabrikken.

Prosjektet Hegra vil dermed gjøre global matproduksjon grønnere.

Fabrikken på Herøya vil faktisk bli verdens første storskala produksjon av utslippsfri gjødsel, og vil dermed være en betydelig bidragsyter i utviklingen av miljøvennlig landbruk.

"Dette prosjektet legger til rette for ny industriutvikling, samtidig som det kan gi Norges viktige maritime næring et nytt konkurransefortrinn."

Christian Rynning-Tønnesen, Konsernsjef i Statkraft


De tre selskapene tar med seg viktig spisskompetanse inn i samarbeidet:

- Yara er verdensledende innen ammoniakk i dag. Vi har fabrikkene, kunnskapen og en global infrastruktur for lagring, distribusjon og markedsføring. Med Statkraft og Aker Horizons med på laget får vi nå tilført viktig kompetanse knyttet til fornybar strøm, gjennomføringskraft, kraftmarked og norsk industriutvikling, noe som gir oss en enestående sjanse til å realisere prosjektet, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Road surface, Urban design, Residential area, Cloud, Sky, Building, Asphalt

Skip kan benytte ammoniakk som energibærer i brenselsceller eller direkte som flytende drivstoff i forbrenningsmotor.

Tilgang til grønn Ammoniakk har potensiale til å gjøre hele verdens skipsfart utslippsfri.

Potensialet til grønn ammoniakk er likevel enda større ved å tilby utslippsfri drivstoff til internasjonal skipsfart. Hver eneste dag forbrenner skip verden over hele 5,5 millioner fat tungolje og diesel med et enormt CO2-utslipp som konsekvens.

Hele 2 % av verdens totale utslipp stammer fra skipsfart. 80 % av dette kommer fra langdistanse maritim transport.

Grønn ammoniakk er det beste alternativet vi har for å redusere utslippene innen bransjen. Flere pilot- og utviklingsprosjekter pågår i Norge og globalt, med sikte på å få de første ammoniakkdrevne fartøyene på vannet innen 2-4 år. Ledende shippingselskaper er med på å drive utviklingen.

Også andre energi-intensive industrier vil kunne dra god nytte av en utslippsfri energibærer som grønn ammoniakk.

"Hydrogenprosjektet på Herøya vil kunne ha store ringvirkninger for utviklingen av hele verdikjeden innen hydrogen i Norge i tillegg til for andre leverandørbedrifter, på lik linje med det Ekofiskfeltet var for norsk olje- og gassindustri på 1970-tallet."

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons.

Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden..

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara

Tekst på bilde om man ønsker det

Tekst på bilde om man ønsker det


NO | EN