Rectangle, Font
Rectangle, Font

GRØNN AMMONIAKK er nødvendig i reisen mot en renere fremtid. Ammoniakk er nemlig sentralt i gjødselproduksjonen verden over. I tillegg kan ammoniakk erstatte en vesentlig del av fossilt brensel som i dag brukes i verdens maritime transport.

Utfordringen med dagens ammoniakkproduksjon er at den er basert på fossile energikilder. Klarer vi å erstatte disse energikildene med rene kilder, så har vi kommet et stort skritt videre mot en renere verden.

Dette er målet til Hegra; en felles satsning mellom Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft for å for å produsere grønn ammoniakk på Herøya

LES MER OM SAMARBEIDET

HEGRA er det største enkeltstående
klimatiltaket i norsk industrihistorie.

Grønn omstilling for økt verdiskaping


Se lanseringen av Hegra på Herøya og paneldiskusjon om grønn verdiskaping, hydrogen og rollen til grønn ammoniakk!

KLIKK HER


PANELDISKUSJON

Coastal and oceanic landforms, Water resources, Cloud, Sky, Atmosphere, Grey, Cumulus, Horizon

For å nå målene i Parisavtalen kreves nye, rene drivstoffkilder. Batterier løser mye, for eksempel personbiler og ferger på korte avstander, men vil ikke fungere som energibærer i stor skala eller over lange avstander, for eksempel skipsfarten. Her kreves nye løsninger, som hydrogen og ammoniakk.

Ammoniakk kan brukes til mange av de samme formålene som hydrogen, og fordelen er at ingen CO2 slippes ut når det forbrennes. Ammoniakk har i tillegg den fordelen at det er enklere og billigere å håndtere. I tillegg finnes det allerede en verdensomspennende infrastruktur for å skipe og håndtere ammoniakk. På den måten kommer løsningen mye raskere enn med hydrogen – og tiden er knapp dersom vi skal nå klimamålene.

Hvorfor grønn ammoniakk?


800 000

En omlegging vil kutte

tonn CO2 i året og gi klimanøytralt drivstoff til
skipsfart og grønn gjødsel til landbruket.*

*Dette tilsvarer det årlige utslippet til cirka 300 000 fossildrevne personbiler.

Hydrogen og nitrogen fra luften prosesseres til ammoniakk på Herøya.

Men hydrogenet produseres i dag basert på fossile kilder. Ved å skifte ut denne delen av prosessen med vannelektrolyse som drives av ren strøm fra vann-, vind- eller solkraft blir ammoniakken grønn. For å få dette til på en økonomisk forsvarlig måte trenger vi å utvikle prosjekter i stor skala, og oppnå teknologiforbedringer som bringer kostnadene ned. Dette har vi klart før med sol og vind.

Dette vil kreve et samarbeid med andre aktører og myndigheter for å skape en grønn verdikjede – og er en stor mulighet for å gjøre norsk off-shore shipping utslippsfri. I tillegg oppnår vi grønn gjødsel, som er en viktig brikke i å redusere karbonavtrykket til landbruket.

Oppskriften på grønn ammoniakk er enkel

"Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden."

Auke Lont, Styreleder Hegra

Grønn gjødsel for landbruket

Wood stain, Brown, Amber, Flooring, Floor

Ammoniakk er grunnelementet i nitrogengjødsel.

Når elektrolysefabrikken er ferdigstilt vil derfor alt ligge klart for produksjon av grønn nitrogengjødsel i Yaras fabrikker på Herøya som er fullintegrert med ammoniakkfabrikken.

Dette vil være verdens første produksjon av lavkarbon-gjødsel i stor skala og vil dermed bidra til å redusere klimaavtrykket til norsk og globalt landbruk. Å redusere landbrukets klimaavtrykk er helt avgjørende for å sørge for at fremtidens matproduksjon er bærekraftig.

Yara har i over 120 år jobbet med å utvikle løsninger for landbruk over hele verden og partnerskapet på Herøya vil være en hjørnestein i utviklingen av miljøvennlig landbruk.

 

Potensialet for renere drivstoff innen skipsfart er enormt – både nasjonalt og internasjonalt. Skipsfart står for 2 % av de globale utslippene av klimagasser, hvorav langdistanse skipsfart står for om lag 80 %.

Hvis all dagens langdistanse skipsfart konverteres til ammoniakk vil det tilsvare om lag 5-600 millioner tonn ammoniakk per år, noe som er 3-4 ganger dagens globale ammoniakkproduksjon. Norsk skipsfart har som ambisjon å redusere utslipp fra innenriksfart med 50% innen 2030.

Skal Norge klare dette er det behov for grønn hydrogenproduksjon.

Grønn ammoniakk er gull verdt for skipsfart

På Herøya i Porsgrunn finnes landets eneste eksisterende ammoniakkfabrikk. Produksjonskapasiteten er på rundt 500.000 tonn ammoniakk. Ved å installere en elektrolysørkapasitet på ~450 MW vil fabrikken kunne produsere om lag 400.000 tonn grønn ammoniakk i året, som tilsvarer det historiske produksjonsnivået til fabrikken.

Herøya er godt tilrettelagt for storskala produksjon og eksport, noe som gjør at Norge kan raskt ta del i hydrogenøkonomien. I utgangspunktet er det veldig kapitalkrevende å bygge en ny ammoniakkfabrikk og tilhørende infrastruktur. Ved å benytte Yaras eksisterende ammoniakkanlegg og tilhørende infrastruktur på Herøya, reduseres det totale kapitalbehovet for prosjektet betydelig i forhold til en alternativ beliggenhet med nybygg.

Hvorfor er Herøya best egnet lokasjon for Norges neste industrieventyr?

Tower block, Water, Cloud, Sky, Building, Atmosphere, Daytime, Skyscraper, Afterglow, Dusk

Foto: Frode Heiland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In bibendum magna commodo mi sodales posuere. Pellentesque posuere iaculis leo iaculis faucibus. Proin non ipsum viverra, porttitor risus in, cursus enim. Aenean placerat sapien at magna facilisis suscipit.

Les mer

Font

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prosjektet for å få til grønn ammoniakkproduksjon på Herøya har allerede blitt omtalt bredt i media.
Se noen av presseklippene her

Om produksjon av
grønn ammoniakk
i media


NO | EN